Privacyverklaring

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert gebruikers over de aard, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder

GastroHero

Adres Duitsland (hoofdvestiging):
Robert-Bosch-Straße 2
59439 Dortmund - Holzwickede

Telefon: +49 (0) 231 / 177 26 30
Fax: +49 (0) 231 / 177 26 390
Web: www.gastro-hero.nl
E-Mail: infonospamplease@nospampleasegastro-hero.nl

op deze website (hierna genoemd "aanbod").

De rechtsgrondslag van de gegevensbescherming kan worden gevonden in de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

Toegangsgegevens/ server-logfiles

De aanbieder (resp. zijn webspace-provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (de zogenaamde server-logbestanden). Tot de toegangsgevens behoren:

naam van de opgeroepen webpagina, bestand, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van geslaagde oproep, type en versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische analyse ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor de protocolgegevens later te controleren, indien er op grond van concrete aanwijzingen een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon identificeerbaar is, dat wil zeggen gegevens die naar een persoon kunnen worden herleid. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand werden bekeken behoren tot persoonsgegevens.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van uw bestelling. Bij aanmelding voor de Newsletter wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, totdat u zich afmeldt voor de Newsletter. Afmelden is te allen tijde mogelijk.

Contactopname

Bij contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker voor het doel van de verwerking van de aanvraag en voor het geval er follow-upvragen rijzen, opgeslagen.

Newsletter

Met de Newsletter informeren we u over ons en onze aanbiedingen.

Wanneer u de Newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een ​​geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het verstrekte e-mailadres resp. of de eigenaar akkoord gaat met de ontvangst van de Newsletter. Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Newsletter en worden niet doorgegeven aan derden.

Uw toestemming voor het opslaan van het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen. De herroeping is mogelijk via een link in de Newsletters zelf, in uw profielgedeelte of via een bericht aan de bovenstaande contactmogelijkheden.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat binnen dit online aanbod inhoud van derden, zoals YouTube-video's, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere website worden geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieder van deze inhouden (hierna "derde aanbieder genoemd") het IP-adres van de gebruikers waarneemt. Want zonder het IP-adres, zouden ze deze inhouden niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker kunnen zenden. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhouden. Wij streven ernaar om alleen inhouden te gebruiken, waarvan de aanbieders het IP-adres alleen voor het leveren van de inhouden gebruiken. Wij hebben er echter geen invloed op, indien de derde aanbieders het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaan. In zoverre ons dit bekend is, informeren wij de gebruiker daarover.

Toetsing van kredietwaardigheid

Als wij vooraf diensten leveren, bijvoorbeeld bij het kopen op rekening, vragen wij om onze rechtmatige belangen te beschermen, eventueel een toetsing van kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische methoden bij arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Daartoe sturen wij de voor de toetsing van kredietwaardigheid noodzakelijk persoonsgegevens naar arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en gebruiken de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden), bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens worden opgenomen. Met uw beschermwaardige belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken op het toegangsapparaat van de gebruikers (pc, smartphone, enz.) specifieke informatie met betrekking tot het apparaat op te slaan. Zij dienen aan de ene kant voor de gebruiksvriendelijkheid van webpagina's en dus voor de gebruiker (bijv. opslag van logingegevens). Aan de andere kant dienen ze om de statistische gegevens van het websitegebruik te verzamelen en met het oog op verbetering van het aanbod te analyseren. De gebruiker kan invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers beschikken over een functie waarmee het opslaan van cookies beperkt of volledig verhinderd wordt. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruiksgemak zonder cookies beperkt worden.

U kunt veel online-advertentie-cookies van bedrijven via de US-Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.

Registratiefunctie

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt ten behoeve van het gebruik van het aanbod. Gebruikers kunnen over de aanbieding of voor de registratie relevante gegevens, zoals wijzigingen van de omvang van het aanbod of technische omstandigheden per e-mail worden geïnformeerd. De verzamelde gegevens zijn te zien in het tijdens de registratie gebruikte invoervak​​.

Google Analytics

Dit aanbod gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden, die op computers van gebruikers opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruikers wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruikers door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het websitegebruik en het internetgebruik gerelateerde diensten aan de website-exploitant te leveren.

De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google geassocieerd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware verhinderen; dit aanbod wijst de gebruikers er echter op, dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. De gebruikers kunnen bovendien het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De op deze website geïmplementeerde Google Analytics Tracking-Code ondersteunt Display reclame.. In het kader van Google Analytics voor Display reclame is op deze website Remarketing geactiveerd. GastroHero-advertenties worden op webpagina's door derde aanbieders, inclusief Google, getoond. GastroHero en derde aanbieders, inclusief Google, gebruiken cookies. Het gecombineerde gebruik van cookies van eerste aanbieders (bijv. Google Analytics cookies) en cookies van derde aanbieders (bijv. DoubleClick cookies) maakt op basis van uw eerder bezoeken aan de website doelgerichte advertenties, optimalisatie en gebruiksgemak mogelijk. U kunt met de Ads Preferences Manager Google Analytics voor Display-reclame deactiveren en advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen.

Op deze website worden de volgende Google-functies gebruikt:

  • Remarketing
  • Interessecategorieën
  • Vergelijkbaar doelgroepen
  • Andere soorten van op interesses gerichte reclame
  • Berichten over impressies in het Google Display-netwerk, ander gebruik van advertentiediensten zoals interacties met deze advertentie-impressies en advertentiediensten en hoe deze verband houden met uw bezoek aan onze website
  • Google Analytics-berichten over prestatie volgens demografische kenmerken en interesses

Wij gebruiken deze Google Adwords-functies om bezoekers van deze website nogmaals op websites van derden of internetgebruikers met specifieke interesseprofielen, die op hun internetgebruik gebaseerd zijn, opmerkzaam te maken. Met onze cookies, remarketing-lijsten of andere anonieme ID's verzamelen wij geen persoonlijke gegevens.


Gebruik van Facebook Social Plugins

Dit aanbod gebruikt Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte „f“ op blauwe tegel of een „duim omhoog“-teken) of zijn voorzien van het bijschrift "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een webpagina van dit aanbod, dat een dergelijke plugin bevat, bezoekt, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de website ingesloten. De aanbieder heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert dus de gebruiker overeenkomstig zijn kennis:

Door het insluiten van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het aanbod heeft bezocht. Wanneer de gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan diens Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld de Like-knop indrukken of een commentaar geven, wordt de overeenkomstige informatie van hun browser rechtstreeks verzonden naar Facebook en daar opgeslagen. Indien de gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Nederland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wanneer een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapgegevens, moet hij zich voor het bezoek aan de website bij Facebook afmelden.

Het is ook mogelijk de Facebook Social-Plugins met behulp van Add-ons voor uw browser te blokkeren , bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

+1 knop van Google+

Dit aanbod gebruikt de “+1?-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt geëxploiteerd (“Google”). De knop is aan het teken “+1? op een witte of gekleurde achtergrond te herkennen.

Wanneer een gebruiker een webpagina van dit aanbod, die een dergelijke knop bevat, bezoekt, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de "+1" knop wordt door Google rechtstreeks overgedragen naar zijn browser en door deze in de website ingesloten. De aanbieder heeft derhalve geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google via de knop verzamelt. Volgens Google worden zonder een klik op de knop geen persoonsgegevens verzameld. Alleen bij aangemelde leden worden dergelijke gegevens, onder andere het IP-adres, verzameld en verwerkt.

Het afmelden bij Google+ verhindert het toewijzen van de gegevens aan het Google+-profiel.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om hun privacy te beschermen kunnen gebruikers lezen in Googles privacyverklaring bij de “+1?-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en de FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Herhaling van toestemmingsverklaringen

De volgende toestemming(en) heeft u ons eventueel uitdrukkelijk gegeven en wij hebben uw toestemming opgeslagen. Volgens de Telecommunicatiewet zijn wij verplicht de inhoud van de toestemmingen te allen tijde voor inzage gereed te houden. U kunt uw toestemming(en) te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Toestemming voor e-mailreclame
Newsletter ontvangen: Ja (De Newsletter wordt maandelijks verstuurd en bevat waardevolle informatie over gastronomie en speciale actuele aanbiedingen. U kunt hem te allen tijde opzeggen.)

Herroepingen, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op aanvraag gratis informatie over de persoonlijke gegevens die over hem werden opgeslagen, te krijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om deze te behouden.

Data Protection Officer  

Dipl. Kfm. Marc Althaus
DS EXTERN GmbH
Bredkamp 53a
DE-22589 Hamburg

[email protected]


Bronverwijzing Privacyvoorbeeld van advocaat Thomas Schwenke - I LAW it, eRecht24 Privacyverklaring, Facebook-disclaimer van eRecht24, Privacyverklaring voor Google Analytics, Privacyverklaring Google +1